Športové gymnázium Nitra, Slančíkovej 2, 950 50 NitraMj 17 2021 18:21:51
Navigácia
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 1,095
· Najnovší člen: gareindesee
Štúdium
Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra - tel.:037/6536336, e-mail: sog@spsnr.edu.sk

študijný odbor:7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

5-ročné štúdium s druhým vyučovacím jazykom francúzskym, ďalší cudzí jazyk je jazyk anglický.
Ovládanie francúzskeho jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk diplomacie)!
Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality vzdelávania LabelFrancÉducation, táto pečať kvality bola udelená Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky.

Základné informácie o škole:
Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených jazykových učebniach. Absolvent našej školy získa úplné stredné všeobecné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Zároveň získa základy z podnikania a ekonomiky. Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu a mimovyučovacích športových a kultúrnych aktivít, čím podporujeme talent a záujmy žiakov. Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania zvyšujeme motiváciu žiakov a dôkladne rozvíjame ich jazykové kompetencie.

Zapojenie sa do projektov: Erasmus+ Sport projekt DIYPES, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie -OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe, Slovensko-francúzska výzva 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“.

Charakteristika štúdia:
• Štúdium organizujeme na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním francúzskeho jazyka na bývalej osemročnej forme štúdia v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku a so samosprávou regiónu Grand Est vo Francúzsku. Výučbu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi francúzskeho jazyka a lektormi z Francúzska.
• Výrazne posilňujeme vyučovanie francúzskeho jazyka najmä v 1. ročníku, aby žiaci získali dostatočný základ pre štúdium ďalších predmetov vo francúzskom jazyku. Od druhého ročníka vo francúzskom jazyku vyučujeme geografiu, dejepis, občiansku náuku a od tretieho ročníka aj iné prírodovedné a spoločensko-vedné predmety. Súčasťou bilingválneho štúdia sú výmenné pobyty žiakov vo Francúzsku.
• Žiaci ukončujú štúdium maturitnou skúškou zo slovenského jazyka, z francúzskeho jazyka na úrovni C 1 SERR a dvoch voliteľných predmetov. Skúšky prebehnú v jazyku, v ktorom boli vyučované. Gymnázium pripraví študentov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, resp. jazykových certifikátov DELF.

Otvárame 1 triedu, 30 žiakov.
Prihlášky podávajú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ do 20.2.2019 riaditeľovi základnej školy. Žiakov kvarty osemročného gymnázia možno prijať prestupom po vykonaní rozdielových skúšok.
Termín prijímacích skúšok: 2. 4.2019
Požiadavky na prijímacie skúšky:
- všetci uchádzači robia talentové skúšky (test všeobecných predpokladov pre štúdium jazykov, slovenský jazyk a matematika. Znalosti základov francúzskeho jazyka nie sú podmienkou pre prijatie a ani nie sú overované na prijímacích skúškach.

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

kritériá pre prijímanie (klikni)


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
El. žiacka knižka

Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

Žiadne správy.