Kritériá pre prijímanie šrudentov na nový šk. rok
Pridal sgnrFR dňa Mj 07 2020 13:50:32
Krritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 7902J74 gymnízium - bilingválne štúdium pre školský rok 2020/2021

kritériá pre prijímanie (klikni)