Komiksová výstavy SPIROU za ľudské práva, november 2019
Pridal sgnrFR dňa November 29 2019 09:00:52
Pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (bola vyhlásená 10.12.1948 v Paríži Valným zhromaždením OSN) vydal belgický vydavateľ komiksov SPIROU v spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN špeciálne číslo komiksu, ktoré vydáva časopis SPIROU. Zobrazuje 30 článkov deklarácie prostredníctvom rôznych príbehov komiksových postáv.

Katedra romanistiky FF UKF v Nitre získala možnosť zrealizovať výstavu s názvom SPIROU za ľudské práva, na ktorej sú predstavené príbehy o hrdinoch a hrdinkách z komiksov, ktorí symbolizujú rozličné ľudské hodnoty, na ktorú sme dostali pozvanie a tak sa dňa 22. 11. 2019 žiaci sexty a septimy vybrali na univerzitnú pôdu a pripravenú výstavu navštívili...
Podrobné novinky
Pri príležitosti 70. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv (bola vyhlásená 10.12.1948 v Paríži Valným zhromaždením OSN) vydal belgický vydavateľ komiksov SPIROU v spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN špeciálne číslo komiksu, ktoré vydáva časopis SPIROU. Zobrazuje 30 článkov deklarácie prostredníctvom rôznych príbehov komiksových postáv.

Katedra romanistiky FF UKF v Nitre získala možnosť zrealizovať výstavu s názvom SPIROU za ľudské práva, na ktorej sú predstavené príbehy o hrdinoch a hrdinkách z komiksov, ktorí symbolizujú rozličné ľudské hodnoty, na ktorú sme dostali pozvanie a tak sa dňa 22. 11. 2019 žiaci sexty a septimy vybrali na univerzitnú pôdu a pripravenú výstavu navštívili.

Vďaka študentkám prvého ročníka magisterského stupňa učiteľstva francúzskeho jazyka pod vedením pána Stéphana Tardyho, ktoré mali pre nich pripravené tvorivé dielne, mohli prostredníctvom rozmanitých aktivít objaviť bohatstvo komiksov, východiskové princípy ľudských práv a tiež overiť svoje jazykové znalosti a zručnosti pri práci s francúzskym textom aj pri riešení rôznych viacerých zaujímavých úloh.

zdroj: www.ukf.sk