Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka
Pridal sgnrFR dňa Februr 09 2017 09:12:16
V pondelok, 6. februára sme sa na Spojenej katolíckej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre zúčastnili Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Našimi konkurentmi boli študenti z Nitrianskeho kraja, konkrétne zo Spojenej katolíckej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Gymnázia Šaľa, Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach a z Gymnázia v Topoľčanoch.
Naši študenti získali vynikajúce umiestnenia:
kategória 1C
Nina Kmecová z triedy kvarta B - 1. MIESTO
kategória 2C
Adam Urbánik z triedy septima B - 1. MIESTO
Podrobné novinky
V pondelok, 6. februára sme sa na Spojenej katolíckej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre zúčastnili Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Našimi konkurentmi boli študenti z Nitrianskeho kraja, konkrétne zo Spojenej katolíckej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Gymnázia Šaľa, Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach a z Gymnázia v Topoľčanoch.

Naši študenti získali vynikajúce umiestnenia:

kategória 1C
Nina Kmecová z triedy kvarta B - 1. MIESTO

kategória 2C
Adam Urbánik z triedy septima B - 1. MIESTO

pričom v teste y jednotlivých jazykových zručností získal spolu 90 bodov zo 100.

obaja naši študenti postupujú do celoštátneho kola olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa uskutoční 30.- 31. marca 2017 v Bratislave. Gratulujeme Vám a sme na Vás hrdí!